TOESLAGEN

Op dit moment kennen we in Nederland 4 verschillende vormen van toeslagen:

  • zorgtoeslag
  • huurtoeslag
  • kindgebonden budget
  • kinderopvang toeslag 

Alle toeslagen zijn inkomensafhankelijk waarbij geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe lager de toeslag zal zijn. Wanneer uw inkomen boven een bepaalde maximale grens komt, betstaat er helemaal geen recht meer op een toeslag. Deze maximale grens wordt jaarlijks door de overheid aangepast. 

Alle toeslagen worden door de Belastingdienst/Toeslagen op de 20e van elke maand bij voorschot aan u uitbetaald. Aan het eind van het jaar worden de uitbetaalde voorschotten verrekend met uw definitieve recht op toeslag. Door deze verrekening kan het zijn dat u nog recht hebt op een aanvullende uitkering, maar het kan ook zijn dat de voorschotten te hoog zij geweest en u toeslag moet terugbetalen. 

Omdat de toeslagen inkomensafhankelijk zijn is het van groot belang dat u wijzigingen in uw inkomen door bijvoorbeeld een andere baan, het verliezen van uw baan, of dat u juist meer of minder gaat werken zo snel mogelijk doorgeeft aan ons zodat wij kunnen berekenen of de wijziging van invloed is op uw toeslagen.

Het afkopen van een klein pensioen, het ontvangen van een transitievergoeding/ontslagvergoeding of het krijgen van een erfenis kan ook gevolgen hebben voor uw toeslagen. Ook wanneer u gaat samenwonen, uw gaat scheiden of uw partner overlijd kan het noodzakelijk zijn om de toeslagen opnieuw te laten berekenen en eventueel een wijziging door te laten voeren.

CONTACT