OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Vanzelfsprekend zijn er veel meer werkzaamheden waarmee wij u op fiscaal gebied kunnen ontzorgen. Hierbij kunt u onder andere denken aan het volgende: 

Bezwaar en beroepsprocedures:

Wanneer u het niet eens bent met een belastingaanslag kunt u hier bezwaar tegen maken. Het maken van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag is omgeven met specifieke wet- en regelgeving en vereist de nodig kennis hiervan. Naast de specifieke wet- en regelgeving moet ook rekening gehouden worden met bepaalde termijnen.

Wij adviseren altijd in een professional te betrekken bij een bezwaarprocedure zodat u zeker weet dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving juist gebruikt wordt.

Bent u het na een bezwaarprocedure nog niet eens met een aanslag kunt u in beroep bij de Rechtbank. Een beroepsprocedure is eveneens omgeven door specifieke wet- en regelgeving alsmede door diverse formeel rechtelijke aspecten. Wij kunnen u hierbij begeleiden en ontzorgen zodat het maximaal haalbare resultaat uit de beroepsprocedure gehaald kan worden.  

Betalingsregelingen:

Het kan voorkomen dat u een belastingaanslag ontvangt die u niet in één keer kan betalen, dat is natuurlijk vervelend. Samen met u, kunnen wij proberen een passende betalingsregeling voor de aanslag met de Belastingdienst over een te komen. 

Aangifte schenkbelasting:

Heeft u een schenking ontvangen of gaat u een schenking doen dan kan het nodig zijn om hiervan aangifte schenkbelasting te doen. De aangifte moet binnen 3 maanden na de feitelijke schenking worden gedaan.

De wet kent een groot aantal vrijstellingen die in uw situatie mogelijk van toepassing kunnen zijn. Onze adviseurs zijn op de hoogte van deze vrijstellingen, graag kijken wij samen met u of de vrijstellingen in uw situatie van toepassing zijn.

Middeling:

Heeft u een bijzonder hoog of een extreem laag inkomen in een bepaald jaar dan kan het zijn dat u recht hebt op basis van de middelingsregeling. Bij deze regeling wordt het gemiddelde inkomen van drie op een volgende jaren berekend en soms ontstaat dan recht op een aanvullende teruggave. Wij kunnen voor u berekenen of u recht heeft op een teruggave en over welke drie jaren de teruggave het grootste zal zijn. 

Familiebank:

Bent u voornemens een familielid financieel te ondersteunen met de aankoop van een woning of eigen bedrijf, dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden die er zijn.

Hierbij kijken wij natuurlijk naar uw persoonlijke wensen en voorkeuren, maar wij verliezen de fiscale en juridische wet- en regelgeving niet uit het oog.

Voordat een definitief besluit genomen kan worden berekenen wij graag de financiële en fiscale gevolgen en adviseren wij u over de plannen. Indien noodzakelijk maken wij een waterdichte lening overeenkomst die voldoende zekerheid voor u als schuldeiser biedt, maar waar natuurlijk ook de belangen van de schuldnemer gewaarborgd zijn

CONTACT