ESTATE PLANNING

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning kan worden gedefinieerd als het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar de volgende generatie. Hierbij spelen allerlei civielrechtelijke, fiscale, financiële en emotionele aspecten. 

Belangrijke onderdelen bij estate planning zijn het testament en schenkingen. Door deze onderdelen zo gunstig mogelijk op elkaar af te stemmen kan bereikt worden dat vermogen zo fiscaal vriendelijk overgedragen kan worden aan de partner of kinderen.

Vaak wordt in dit kader gerekend vanuit de gedachte om zo min mogelijk belasting te betalen bij de overgang van vermogen, wat natuurlijk op zich een prima gedacht is. Wel moet u zich goed afvragen of het vermogen ook bij de gewenste ontvanger terecht komt als de weg van de minste belasting gekozen wordt. De praktijk leert dat dit niet altijd het geval is. 

Zowel de heer Elsinga als de heer Van der Voort hebben zich door het volgen van een intensieve opleiding ontwikkeld tot een specialist op het gebied van de estate planning waarbij wij een signalerende, proactieve en coördinerende rol in kunnen vullen. 

Veel mensen denken dat estate planning alleen interessant is voor de zeer vermogende particulier, maar dat is niet juist. Zelfs bij het opstellen van een testament is al sprake van een vorm van estate planning. Vanzelfsprekend heeft niet iedereen dezelfde wens en dezelfde behoefte aan de mogelijkheden die binnen de estate planning tot onze beschikking staan.

Graag treden wij met u in overleg om samen te kijken of estate planning voor u interessant kan zijn en op welke manier zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de bestaande mogelijkheden.

CONTACT