AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Wanneer u aangifte inkomstenbelasting moet doen kunnen wij u hierbij ontzorgen. De meeste mensen moeten voor 1 april aangifte doen. De laatste jaren krijgt u van de Belastingdienst vaak een maand langer de tijd om uw aangiften in te dienen.

Wanneer de aangiften voor 1 april zijn ingediend, zal de Belastingdienst voor 1 juli een voorlopige of een definitieve aanslag opleggen. Hebben wij vorig jaar ook uw aangifte verzorgd, dan hebben wij automatisch uitstel gevraagd voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting waardoor u langer de tijd heeft om de aangifte in te dienen.

De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is de meeste bekende aangifte. In deze aangiften worden alle persoonlijke inkomstenbestanddelen verwerkt, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uw inkomen van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds, uw eigen woning met hypotheekrente aftrek, uw spaargeld (boven een bepaalde drempel). Maar ook persoonsgebonden aftrekken, zoals bijzondere ziektekosten, giften en scholingsuitgaven worden in deze aangiften verwerkt.

Niet voor iedereen is het zinvol om een aangifte in te dienen, omdat dit vaak afhankelijk is van vele persoonlijke omstandigheden is het bijna niet mogelijk om op voorhand aan te geven of het zinvol is om de aangifte in te dienen of niet. Dit kunnen we natuurlijk wel voor u berekenen, hiervoor maken wij graag een afspraak met u.

Wanneer u een aangifte brief van de Belastingdienst ontvangen heeft, moet u altijd aangifte doen.

In sommige gevallen moet u samen met uw (fiscale) partner aangifte doen. In het geval dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan bent u vrijwel altijd verplicht fiscaal partner en moet u samen aangifte doen. Doordat u samen aangifte doet kan extra voordeel behaald wordt omdat u een aantal aftrekposten vrij mag verdelen.

Ook wanneer u niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan kunnen u en uw partner onder bepaalde voorwaarden kwalificeren als fiscaal partner.

Wanneer u ons vraagt om uw aangifte samen te stellen maken wij graag een korte persoonlijke afspraak om de jaaropgaven kort door te nemen en uw eventuele vragen te beantwoorden. Deze afspraak kan zowel bij ons op kantoor of bij u thuis plaatsvinden. Daarna stellen wij met behulp van professionele software uw aangifte samen waarna u de aangiften in vorm van een fiscaal rapport van ons ontvangt. Wanneer u instemt met de aangiften, geeft u ons toestemming om de aangifte via een beveiligde verbinden versleuteld naar de Belastingdienst te versturen. U geeft ons toestemming door de akkoordverklaring die u bij de aangifte ontvangen heeft ondertekend aan ons te retourneren. Bent u de akkoordverklaring kwijt, dan kunt u een blanco verklaring downloaden op onze downloadpagina. Let u er wel op dat u de juiste akkoordverklaring gebruikt?

Wanneer u een eigen huis heeft en hypotheekrente betaald krijgt u vaak inkomstenbelasting terug. Wanneer u deze teruggave niet in één keer, maar op maandelijkse basis wilt ontvangen, kan er een voorlopige teruggave worden aangevraagd. Deze teruggave is een schatting van de inkomstenbelasting die u terugkrijgt. Deze schatting wordt bij het doen van de definitieve aangifte verrekend.

Ook kan het zijn dat u recht heeft op de uitbetaling van bepaalde heffingskortingen, zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting of de algemene heffingskorting, ook deze heffingskortingen kunt u in sommige gevallen op maandbasis laten uitbetalen.

Het aanvragen, stopzetten of wijzigen van een voorlopige aanslag kunnen wij ook voor u verzorgen.

Wanneer u een voorlopige teruggave heeft en er veranderd iets in uw persoonlijke situatie zoals een wijziging van uw inkomen door een andere baan, of een gewijzigde hypotheekrente, of uw gaat samenwonen of juist uit elkaar, kan het zijn dat de voorlopige aanslag ook aangepast moet worden. Wij adviseren u om in een dergelijke situatie altijd contact met ons op te nemen.

CONTACT