ZAKELIJKE AANGIFTEN

Als ondernemer moet u, afhankelijk van uw rechtsvorm en uw activiteiten, één of meerdere van de volgende aangiften doen:

  • inkomstenbelasting ondernemer (winstaangifte)
  • vennootschapsbelasting
  • omzetbelasting (BTW) 

Inkomstenbelasting ondernemer (winstaangifte):

Net als een iedereen moet een ondernemer ook aangifte inkomstenbelasting doen. Soms moet u die aangifte samen met uw fiscale partner doen en meestal kan er een extra voordeel behaald worden door de aangifte samen met uw partner te doen. 

Als ondernemer is de aangifte inkomstenbelasting wel een stuk uitgebreider. Naast gegevens over uw persoonlijke situatie, komen ook zaken zoals uw eigen woning met hypotheekrente aftrek, uw spaargeld (boven een bepaalde drempel). Maar ook persoonsgebonden aftrekken, zoals bijzondere ziektekosten, giften en scholingsuitgaven aan de orde. Heeft u naast uw onderneming ook nog inkomen van een werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds dan moet u dat ook aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. 

Maar wat de aangifte echt uitgebreid maakt is de informatie van uw onderneming die moet worden opgegeven. Hierbij kunt u denken aan de fiscale balans en de verlies- en winstrekening welke gebaseerd is op de financiële administratie.

Ook bijzondere elementen komen hierbij aan de orde zoals, de fiscale oudedagsreserve, een herinvesteringsreserve, investeringsaftrek en de ondernemersaftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de MKB-winstvrijstelling.

Al deze regelingen kennen voorwaarden, uitzonderingen en hebben allemaal bepaalde uitwerking binnen de aangifte. Een goede belastingadviseur bepaald door intensief overleg met de ondernemer welke keuzes het beste gemaakt kunnen worden.

Omdat de gevolgen van de keuzes soms nog vele jaren later effect kunnen hebben hechten wij veel waarde aan het maken van een weloverwogen keuze. 

Vennootschapsbelasting:

Drijft u een onderneming in een rechtspersoon zoals een B.V., N.V., coöperatie, stichting, vereniging, dan moet u waarschijnlijk aangifte vennootschapsbelasting doen.

De vennootschapsbelasting is een winstbelasting voor rechtspersonen en in een aantal punten vergelijkbaar met de aangifte inkomstenbelasting.

Ook hier kunnen diverse fiscale vraagstukken aan de orde komen zoals het vormen van fiscale reserves, investeringsaftrek, een fiscale eenheid of bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling. Zoals bij alle aangiften is het van belang dat er een samenspel ontstaat tussen de adviseur en de ondernemer, waarbij overleg van belang is, pas dan kunnen de juiste keuzes gemaakt worden en kunnen de gevolgen van de keuzes het beste berekend worden. 

Omzetbelasting (BTW):

Als u een onderneming drijft is de kans groot dat u aangifte omzetbelasting moet doen. Vaak gebeurd dat per kwartaal, maar soms ook per maand of per jaar.

Veel ondernemers denken dat de aangifte omzetbelasting eenvoudig of simpel is, deze gedachte is helaas niet geheel correct. Omdat de omzetbelasting in veel Europese landen nagenoeg gelijk is, staat de wet vol met uitzonderingen, beperkingen en nadere regelgeving.

In de praktijk houden ondernemers vaak onvoldoende rekening met de specifieke wet- en regelgeving.

Wij kunnen deze zorg uit handen nemen, en de complexe aangifte omzetbelasting samen met u op de juiste wijze verzorgen.

CONTACT