SAMENSTELLINGSPRAKTIJK

Wij hebben een uitgebreide specialistische samenstelpraktijk waar wij aan het einde van het boekjaar een jaarrekening voor u kunnen maken. De jaarrekening is gebaseerd op de financiële administratie. Het samenstellen van een traditionele jaarrekening kan veel tijd kosten, wij hechten er veel waarde aan om eerst met u te kijken of het maken van een jaarrekening in uw specifieke situatie wel noodzakelijk of zinvol is.

In veel gevallen kan namelijk ook worden volstaan met een vereenvoudigde fiscale winstopstelling. Het maken van een vereenvoudigde fiscale winstopstelling is voldoende om de belastingaangifte mee samen te stellen en kost minder tijd.

Als wij na overleg tot de conclusie komen dat het maken van een traditionele jaarrekening in uw geval de beste keuze is, draaien wij daar onze hand ook niet voor om. Gebruik makend van de nieuwste technieken stellen wij jaarlijks ene groot aantal jaarrekeningen op.

Wanneer een bank of financieringsinstelling uw jaarstukken graag digitaal wenst te ontvangen, kunnen wij deze rechtstreeks via een versleuteld systeem naar uw bank sturen (mits uw bank of financieringsinstelling deze mogelijkheid ondersteund).

Voor besloten vennootschappen (B.V.’s) verzorgen wij tijdens het samenstellen van een jaarrekening ook de publicatiestukken voor de jaarlijkse verplichte deponering bij de Kamer van Koophandel.

Sinds boekjaar 2016 is het, voor het MKB, verplicht om de publicatiestukken digitaal bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Vanzelfsprekend beschikken wij over de meest recente software om uw publicatiestukken veilig, vertrouwd en digitaal te deponeren.

Naast een jaarlijkse afsluiting willen veel ondernemers ook gedurende het boekjaar inzicht hebben en houden in hun financiële situatie en resultaten. In overleg kunnen wij, door het actueel controleren van uw financiële administratie, zonder veel extra werkzaamheden verschillende tussentijdse rapportages voor u samenstellen en deze met u bespreken.

Door deze rapportages te maken houdt u als ondernemer continue grip op uw onderneming, ziet u direct de verschillen ten opzichte van een vorige periode en kunt u direct acties ondernemen om veranderingen te stimuleren.

CONTACT