ESTATE PLANNING

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning kan worden gedefinieerd als het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar de volgende generatie. Hierbij spelen allerlei civielrechtelijke, fiscale, financiële en emotionele aspecten. 

Belangrijke onderdelen bij estate planning zijn het testament en schenkingen. Door deze onderdelen zo gunstig mogelijk op elkaar af te stemmen kan bereikt worden dat vermogen zo fiscaal vriendelijk overgedragen kan worden aan de partner of kinderen.

Vaak wordt in dit kader gerekend vanuit de gedachte om zo min mogelijk belasting te betalen bij de overgang van vermogen, wat natuurlijk op zich een prima gedacht is. Wel moet u zich goed afvragen of het vermogen ook bij de gewenste ontvanger terecht komt als de weg van de minste belasting gekozen wordt. De praktijk leert dat dit niet altijd het geval is. 

Bij ondernemers wijkt de estate planning af ten opzichte van particulieren omdat het vaak voorkomt dat de ondernemer zijn bedrijf wil overdragen aan de kinderen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden op fiscaal als op juridisch gebied. 

Door het volgen van een intensieve opleiding hebben de heer Elsinga en de heer Van der Voort zich gespecialiseerd op het gebied van de estate planning waarbij wij op een signalerende, proactieve en coördinerende wijze uw bedrijfsoverdracht tot een succes kunnen maken. Hierbij maakt het niet uit wanneer u besluit om de onderneming aan uw kinderen over te dragen, vaak is het wel voordelig om hier vroegtijdig over na te denken en met een kundige adviseur over te praten. 

Graag treden wij met u in overleg om samen te kijken of estate planning voor u interessant kan zijn en op welke manier zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de bestaande mogelijkheden.

CONTACT