Liquiditeitsvoordeel door willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023

Een van de aangekondigde maatregelen om het mkb te ondersteunen is de mogelijkheid om in 2023 op nieuwe bedrijfsmiddelen extra af te schrijven. Concreet houdt dit in dat op investeringen die in 2023 worden gedaan, direct al tot maximaal 50% over de aankoopprijs minus restwaarde mag worden afgeschreven ten laste van de winst. Dit geldt ook voor de in 2023 gemaakte voortbrengingskosten van een zelf geproduceerd bedrijfsmiddel. Over het restant moet regulier worden afgeschreven.

Doordat er versneld kan worden afgeschreven kan de winst van de ondernemer verlaagd worden waardoor mogelijk minder inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd is hetgeen een liquiditeitsvoordeel op kan leveren.

Voorwaarden:

De regeling willekeurige afschrijving geldt alleen voor aangewezen bedrijfsmiddelen en is niet van toepassing op investeringen/afschrijvingen in:

 • gebouwen;
 • schepen;
 • vliegtuigen;
 • bromfietsen en motoren;
 • personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer (auto’s zonder CO2-uitstoot komen wel in aanmerking voor de willekeurige afschrijving);
 • immateriële activa zoals vergunningen en goodwill;
 • dieren;
 • bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur;
 • voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels;
 • bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling.

De regeling geldt op dit moment alleen voor investeringen in nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen (tweedehands bedrijfsmiddelen zijnn uitgesloten).

 

Denk u dat deze regeling of een andere regeling voor u interessant is, neem dan gerust contact met een van onze adviseurs op.

Naar het overzicht
 

Contact

 • Liquiditeitsvoordeel door willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023