Houd rekening met de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de tariefmaatregel

Op Prinsjesdag is voorgesteld om de zelfstandigenaftrek geleidelijk te verlagen. Vorig jaar is daarnaast ook al het voorstel aangenomen om het tarief waartegen de ondernemersaftrek aftrekbaar is jaarlijks te verlagen.

Laat daarom beoordelen wat de financiële gevolgen zijn voor u. Op Prinsjesdag is voorgesteld om de zelfstandigenaftrek geleidelijk in 9 jaarlijkse stappen te verlagen van € 7.280 (2019) naar € 5.000 (2028). Daarnaast is vorige jaar al aangenomen dat met ingang van 2020 het tarief waartegen de ondernemersaftrek in aftrek kan worden gebracht in 4 jaarlijkse stappen wordt beperkt tot 37,05% (in 2023). Door deze maatregelen neemt de effectieve belastingdruk toe. U gaat hierdoor meer belasting betalen. U dient hier in uw inkomensplanning rekening mee te houden.

De verlaging van de zelfstandigenaftrek en de tariefmaatregel geven misschien aanleiding om keuzes, waaronder de rechtsvormkeuze, te heroverwegen. Door de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de tariefmaatregel kan het bijvoorbeeld zijn dat de rechtsvorm BV voor u fiscaal voordeliger is.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via het contactformulier.

Naar het overzicht
 

Contact

  • Houd rekening met de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de tariefmaatregel