Uitgelicht

Aanvraag regeling tegemoetkoming energiekosten ondernemers mogelijk

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) Inleiding Heeft u een mkb-onderneming en maken de energiekosten een relatief groot deel uit van de totale kosten? In dat geval bent u extra geraakt door de explosieve stijging van de energiekosten als gevolg van de oorlog in Oek... Lees meer »

WOZ-waarde naar record, wat te doen?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. Lees meer »

Liquiditeitsvoordeel door willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023

Een van de aangekondigde maatregelen om het mkb te ondersteunen is de mogelijkheid om in 2023 op nieuwe bedrijfsmiddelen extra af te schrijven. Concreet houdt dit in dat op investeringen die in 2023 worden gedaan, direct al tot maximaal 50% over de aankoopprijs minus rest... Lees meer »

Startpunt 2023

Na de feestdagen is het nu tijd om aan het nieuwe jaar te beginnen. Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemen en een frisse kijk op de zaken. Nu de Eerste Kamer over de Belastingplannen gestemd heeft, kan de balans worden opgemaakt. Lees meer »

Nieuwe box-3-heffing uitgesteld tot 2026

De invoering van de nieuwe box-3-heffing wordt uitgesteld tot 2026. Het nieuwe stelsel moet een vermogensaanwasbelasting worden, waarbij de waardeontwikkelingen van de vermogensbestanddelen in de box-3-heffing worden betrokken. Lees meer »

Ten onrechte definitieve aanslag box 3 verstuurd

De Belastingdienst probeert de verwerking van aangiften inkomstenbelasting 2017 t/m 2021 met een box 3-component, zoveel mogelijk aan te houden. Het doel daarbij is de aanslagen inkomstenbelasting meteen juist te berekenen met de berekening die past bij het box 3-arrest v... Lees meer »

Wijzigingen overdrachtsbelasting: nu kopen of wachten tot 2021?

Bent u voornemens een onroerende zaak aan te kopen? Door de notariële levering nog in 2020 plaats te laten vinden voorkomt u mogelijk dat u een hoger tarief overdrachtsbelasting moet betalen. Op Prinsjesdag is een voorstel gepubliceerd dat erop neerkomt dat een koper van... Lees meer »

Economische maatregelen Coronavirus

Economische hulp voor ondernemers en zzp'ers die getroffen zijn door het coronavirus. Nu het coronavirus Nederland in zijn greep houdt en de eerste gevolgen merkbaar zijn, beginnen ook ondernemers/zzp’ers de maatregelen te voelen. S Lees meer »

Mogelijk toch (meer) huurtoeslag in bijzondere situatie

Ontvangt u geen of te weinig huurtoeslag? Dan kunt u in het geval van een bijzondere situatie toch (meer) huurtoeslag ontvangen. Bepaalde gevallen kwalificeren als een “bijzondere situatie”. Daarvan is sprake wanneer: Een Lees meer »

Houd rekening met de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de tariefmaatregel

Op Prinsjesdag is voorgesteld om de zelfstandigenaftrek geleidelijk te verlagen. Vorig jaar is daarnaast ook al het voorstel aangenomen om het tarief waartegen de ondernemersaftrek aftrekbaar is jaarlijks te verlagen. Lees meer »

 

Contact